Đầu nối kín nước

Liên hệ
Thương hiệu Á Châu Tech
Mã sản phẩm CCF
Catelogue

Tiêu chuẩn: UL 514B
Vật liệu: Steel

Catelogue