Công ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Á Châu được thành lập năm 2010 với tư cách là nhà cung cấp phụ tùng thay thế cho các nhà máy công nghiệp nặng. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến Cơ và Điện như Hệ thống chuyển than, Ống luồn dây EMT, IMC, RMC,  Hệ thống tiếp địa, Hệ Thống Chống Sét, Hệ Thống chữa cháy, Hệ thống chiếu sáng LED, Hệ Thống Thang Máng Cáp…

Chúng tôi là một đội ngũ chuyên nghiệp; nhiều người trong chúng tôi đã làm việc cùng nhau trong nhiều năm. Thành công mà công ty đã đạt được dựa trên cơ sở kiến thức, kỹ năng và chuyên môn của lực lượng lao động.

Tất cả vì khách hàng là mục đích chính của chúng tôi. Để cuối cùng, chúng tôi cung cấp giải pháp phù hợp được tối ưu hóa để phù hợp với các nhu cầu và tình huống cá nhân, đáp ứng dịch vụ sau bán hàng và cấu trúc quản lý mở cho phép linh hoạt phục vụ khách hàng của chúng tôi.

Công ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Á Châu cố gắng đảm bảorằng bạn có những sản phẩm bạn cần. Chúng tôi rất mong có cơ hội làm việc với các bạn.